Fysiotherapeutische zorg tijdens de corona crisis

De verspreiding van het virus leidt tot onzekerheid. 24 maart 2020 werden de algemene adviezen vanuit de overheid aangescherpt ook voor de fysiotherapie. In de veelheid van adviezen is het soms moeilijk door de bomen het bos nog te zien.  

Onze richtlijn voor fysiotherapie :

1. Alleen via digitale media (beeldbellen of telefonisch) behandelen, verder niet.

2. De enige uitzondering is wanneer de therapeut echt overtuigd is van de absolute noodzaak tot fysiek contact. Wij zullen bij het in behandeling nemen, vooraf overleggen met de huisarts of specialist.  Wij nemen bij eventuele behandeling uiteraard de veiligheidsmaatregelen zoals beschreven door het RIVM in acht.

Fysiotherapeutische zorg kan worden verdeeld in drie categorieën

  • Patiënten/cliënten in een behandeltraject die weten wat te doen en coaching/bijstelling van bijvoorbeeld het oefenprogramma of zelfmanagement nodig hebben. Dit kan op afstand worden gedaan middels videoconsult of telefonische zitting.
  • Patiënten/cliënten die zich voor het eerst melden. Dit kan in eerste instantie plaatsvinden middels een videoconsult. Tijdens dit consult kan worden bepaald of patiënt/cliënt voorlopig met digitale begeleiding vooruit kan.
  • Patiënten/cliënten die zich ernstig zorgen maken over hun aandoening/klachten, patiënten/cliënten waarbij een (lichamelijk) onderzoek (na het eerste videoconsult) absoluut noodzakelijk is om een behandeling te starten en patiënten/cliënten die niet zelfstandig in staat zijn om bijvoorbeeld hun oefeningen te doen terwijl het uitvoeren hiervan wel nodig is. Een en ander ter beoordeling van de paramedicus in overleg met de patiënt/cliënt.

Bij iedere patiënt/cliënt zal goed de afweging gemaakt moeten worden of de klacht acuut/niet-acuut is of de behandeling hands-on/hands-off kan.

Wilt u weten hoe een online behandeling doormiddel van Videobellen  in zijn werk gaat?

Fysio Widdershoven Snippe

Bij Fysio Widdershoven Snippe is ons doel om uw klachten te verhelpen of te voorkomen. Structurele veranderingen zoals een trauma, operatie of een ziekte zijn veelvoorkomende oorzaken. Daarnaast is een disbalans in de belasting van het lichaam een van de grootste oorzaken van lichamelijke klachten.

In onze benadering speelt deze balans tussen belasting (hoeveelheid kracht dat op een lichaam inspeelt) en de belastbaarheid (hoeveelheid kracht een lichaam daadwerkelijk kan verdragen) een grote rol.
Als er te veel belasting aanwezig is kan een lichaam overbelast raken met als gevolg klachten ontwikkelen. Als er te weinig belasting aanwezig is, kan een lichaam daarentegen ook te zwak zijn om bepaalde dagelijkse taken uit te voeren.

Wij werken middels de richtlijnen van het KNGF.
Onze ervaring is dat iedere klacht anders is en ook elk lichaam anders reageert. Volgens deze gedachtegang is iedere klacht en behandeling hiervan maatwerk!

Hoe gaan wij te werk?

De eerste afspraak bij ons zal voornamelijk bedoeld zijn om een zo volledig mogelijk beeld van uw klacht te krijgen. Deze informatie zal gekoppeld worden aan de bevindingen uit ons lichamelijk onderzoek. Hierna zullen wij een deskundige diagnose opstellen en deze met u bespreken.
U ontvangt van ons een eerlijk advies. Daarbovenop werken wij regelmatig samen met andere disciplines en specialisten. Mochten wij er dus van overtuigd zijn dat u elders beter geholpen kunt worden, zullen we dit dan ook met u bespreken!

Als er gestart gaat worden met een behandeling dan is het van belang dat er een goede communicatie is tussen u en uw fysiotherapeut. Indien u goed aangeeft wat u voelt en uitleg vraagt wanneer u iets niet duidelijk is, kunnen we tot een optimaal resultaat komen.

Een behandeling in onze praktijk zal vaak gestart worden met enkele manuele handelingen. Dit houdt in dat wij als therapeut met u aan de slag gaan in de vorm van mobiliserende technieken om gewrichten en/of spieren soepeler te maken.
Daarbij staat centraal dat u zelf ook een actieve rol in de behandeling heeft. U kunt van ons verwachten dat we bepaalde oefeningen meegeven waarmee u zelf aan de slag moet. 

Door onze ervaring in de topsport met betrekking tot wielrennen en atletiek bent u bij ons aan het juiste adres voor uitstekende begeleiding om zo tot snelle klachtenvermindering te komen en uw activiteiten weer pijnvrij te kunnen hervatten.

Wij staan dan ook voor u klaar om te helpen bij al uw lichamelijke klachten.
Samen zorgen wij ervoor dat u weer fit wordt.

Team Fysio Widdershoven Snippe.